Ładowanie strony...

Podbitka WrocÅaw

 

Deska podbitkowa wytwarzana jest z drewna sosnowego lub Åwierkowego i w produkcji poddawana procesom suszenia i strugania. Podbitki stosowane sÄ w wykoÅczeniach dachów, Åcian zewnÄtrznych i wewnÄtrznych, sufitów itp.

WilgotnoÅÄ desek – 10-12%

GruboÅÄ: 14mm, 19mm, 21mm

SzerokoÅÄ: 121mm, 146mm

DÅugoÅÄ desek: od 2,50 do 5,0 mb

Gotowe Projekty Domów