Ładowanie strony...

Tarcica Budowlana WrocÅaw


Tarcica Budowlana ogólnego przeznaczenia to drewno wykorzystywane gÅównie w budownictwie wielkogabarytowym, przy budowie np. budynków wielorodzinnych i administracyjnych, hal przemysÅowych, mostów, wiaduktów, galerii handlowych, obiektów sportowych itp.

Wytwarzanie tarcicy budowlanej odbywa siÄ w taki sam sposób co produkcja wiÄźby dachowej, a różni siÄ jedynie doborem surowca, który nie musi speÅniaÄ wszystkich wymogów wytrzymaÅoÅciowych.

TarcicÄ budowlanÄ ogólnie nazywa siÄ „tarcicÄ” i sÄ to przede wszystkim: deski obrzynane, krawÄdziaki, bale, stÄple budowlane itp.

Gotowe Projekty Domów